Team men

  • ERKHEMBAYAR Usukhbayar - All-Around Gymnast
  • DAMDINDORJ Enkhtuvshin - Apparatus Specialists FX